Ascending People

About this project

Ascending people biedt young professionals een ontwikkeltraject aan waarin zij in twee jaar hun professionele- en persoonlijke skills verder ontwikkelen en hun carrière een versnelling geven.

Ascending people kwam bij ons met de vraag of wij hun communicatiestrategie konden vertalen in hun online producten. Het hoofddoel hierin was het behalen van een hogere conversie en dit hebben wij gerealiseerd door de middelen beter te richten op de verwachtingen en de identiteiten van hun doelgroepen.

Corporate Branding

Ascending people wilde haarzelf online positioneren op een wijze die beter aansloot bij hun doelgroepen. Wij hebben hier in kunnen ondersteunen door de online middelen aan te passen op de verwachtingen en wensen van deze doelgroepen.

SEO optimization

Om te zorgen voor meer verkeer en een betere conversie hebben wij de SEO van de website geoptimaliseerd. Op deze wijze is Ascending people beter vindbaar in zoekmachines zoals Google en is de instroom van bezoekers gerichter op de werkzaamheden van de organisatie.

Content advice

Om de doelgroepen van Ascending people aan te spreken moest er passende content gebruikt worden. Zo hebben wij Ascending people kunnen adviseren in het gebruik van sprekend beeldmateriaal en hebben wij een adviesrol kunnen aannemen bij het schrijven van de teksten.

Optimaliseren van user experiences

Aangezien Ascending people met meerdere en duidelijk verschillende doelgroepen werkt was het aan ons om de online middelen zo te designen dat alle doelgroepen zich aangesproken voelen. Het eerste wat we hebben gedaan is kijken naar de identiteiten en karakteristieken van deze doelgroepen. Vervolgens hebben we gekeken naar de wensen van deze doelgroepen, waarvoor komen zij op deze website?

Toen we een duidelijk beeld hadden van wie de doelgroepen zijn en wat zij uit de website willen halen was het zaak om de voor hen relevante informatie naar hun voorkeuren te designen. Een voorbeeld hiervan is ons ontwerp voor de landingspagina voor de young professionals doelgroep. Deze landingspagina legt in enkele korte stappen uit wat Ascending people doet en hoe zij zich kunnen aanmelden voor hun programma.

Love it?View it


Copyright 2017 ©N3RDS

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

WordPress Themes